شاید هنوز بزرگی و ارزش این کلمه رو درک نکرده باشم ولی بازم دوست حداقل خودمو خواهانش نشون بدم.

.    اللهم ارزقنا شهادة

بالاخره ما هم دوست داریم بین دستای اماممون جون بدیم،ما هم دوست داریم سر به دامن سیدالشهدا بذاریم،بار گناهمون خیلی سنگینه درست،ولی امید داریم خدا دستمونو بگیره.....