صبح چشمان تو از خواب درآورد مرا

ساحل امن تو از امواج بلا 

عاقبت گریه کن از آب درآورد مراکمپین با حسین(ع) حرف بزن:   yon.ir/HAPYl

لطفا بعد از نگاه کردن یکی یا دو تا از کلیپ ها

برای خودتون هم چنین چیزی رو تصور کنید...