داره مدت طولانی ای میشه که شیرینی های زندگی یکی یکی محو میشن

تمام ساعتای بیداری میشن تحمل سردرد و اضطراب

فضای نفس کشیدن هر روز تنگ تر میشه

داره طولانی میشه....


پ.ن:از یه احمقی مث من که همه چیزو انقدر برای خودش پیچیده میکنه و به راحتی بقیه خیلی بیشتر از خودش اهمیت میده،این چیزا بعید نیست.