خدایا بازم شب قدر شد و من یادت افتادم .خیلی نامردم،خودمم میدونم،چون میدونم همش برمیگردم به در خونت چون از تو کریم تر سراغ ندارم.هل یرجع العبد الآبق الا الی مولاه؟

ربنا تعاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک